Sống Lời Chúa

Anh hãy theo tôi

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 30/11/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên, T.Anrê Tông Đồ (K)
Lời Chúa: 
Mt 4,18-22
Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." (Mt 4,19)

Kiên tâm trong thử thách

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 29/11/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 21,12-19
Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. (Lc 21,18)

Tiên tri giả

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 28/11/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 21,5-11
"Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào." (Lc 21,6)

Cho đi

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 27/11/2017 (All day)
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên
Lời Chúa: 
Lc 21,1-4
Người liền nói : "Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết." (Lc 21,3)

Đức Kitô Vua vũ trụ

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 26/11/2017 (All day)
Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A, Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ, Lễ trọng
Lời Chúa: 
Mt 25,31-46
Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. (Mt 25,35)

Thiên Chúa của kẻ sống

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 25/11/2017 (All day)
Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên, T.Catarina Alexandria, trinh nữ, tử đạo
Lời Chúa: 
Lc 20,27-40
Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. (Lc 20,36)

Các Thánh Tử Đạo VN

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 24/11/2017 (All day)
Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên, Các Thánh Tử Đạo VN, Lễ Trọng
Lời Chúa: 
Lc 9,23-26
Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. (Lc 9,23)

Than khóc Giêrusalem

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 23/11/2017 (All day)
Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên, T.Clêmentê I, Giáo hoàng, tử đạo
Lời Chúa: 
Lc 19,41-44
Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! (Lc 19,42)

Trung thành và Khôn ngoan

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 22/11/2017 (All day)
Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên, T.Cêcilia, Trinh nữ, tử đạo (N)
Lời Chúa: 
Lc 19,11-28
Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. (Lc 19,26)

Thi hành ý Chúa

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 21/11/2017 (All day)
Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên, Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ (N)
Lời Chúa: 
Mt 12,46-50
Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. (Mt 12,50)